Sunday, 04/12/2022 - 01:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Thuần Mỹ

Vệ sinh phòng dịch Covid-19

Sáng ngày 5 tháng 02 năm 2020 toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên ,vệ sinh khử khuẩn trường lớp phòng chống dịch Covid-19.